september 27, 2021

Orebro slott 2010

Vi kan hjälpa ditt lokala företag i Örebro att synas bättre på Google.

Lokal SEO i Örebro

Lokal SEO är när du optimerar din företags webbplats så att den framträder mer framträdande i resultaten av en sökmotor för ett visst geografiskt område. Tanken är att om du inte rankar alls kan du inte få någon trafik.

När det gäller lokal SEO måste vi ta hänsyn till:

-Relevansen för de sökord vi riktar in oss på.

-Hur många sidor vi har på vår webbplats.

-Antalet bakåtlänkar vi har pekat på vår webbplats från webbplatser av hög kvalitet.

-Längd och relevans för vårt webbplatsinnehåll.

-Metabeskrivningarna och sidtitlarna på vårt webbplatsinnehåll.

Om författaren

Magnus