september 23, 2021

letters

Analysera sökord

Sökordsanalys är processen för att avgöra vilka sökord som bäst leder trafik till en webbplats. Det är en teknik som används för att ta reda på vilka ord eller fraser människor söker på internet, på sökmotorer som Google, Yahoo !, Bing etc. Detta hjälper innehållsförfattare att ta reda på vad deras målgrupp letar efter och göra säker på att de använder rätt sökord i sitt innehåll.

Sökordsanalys är en väsentlig del av alla SEO -kampanjer och bör implementeras tillsammans med andra metoder som innehållsoptimering och länkbyggnad.

Målet med sökordsanalys är inte att maximera sökordsanvändningen, utan snarare att identifiera sökord som din målmarknad skulle använda när du letar efter din produkt eller tjänst.

Om författaren

Magnus